Zásady

ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky vlastní a provozuje firma STS servis s. r. o., Přívozní 1054/2, Praha – Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00, se zápisem u Městského soudu v Praze pod označením C 30216 s IČ: 07506244, zastoupená jednatelem společnosti Wassimem Fakherem.

 

Prostřednictvím těchto stránek zveřejňujeme informace o restauraci Metropolitan bar-restaurant Coolna, na adrese: Budějovická 1126/9, Praha 4, PSČ 140 00, kterou naše firma provozuje.

 

Tento dokument definuje způsob nakládání s osobními daty uživatelů našeho webu v rámci zásad ochrany osobních údajů a stanovuje podmínky, za kterých lze používat naše webové stránky a služby, které nabízíme.

Osobní údaje (zdroj a archivace)

Abychom vám mohli poskytovat služby, musíme shromažďovat osobní údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete a které souvisí s používáním našich služeb.


Shromažďujeme o vás následující typy osobních údajů:


•    údaje, které nám poskytnete při své registraci na naše webové stránky, nebo při použití komunikačního kanálu;


•    údaje, které plynou ze statistik, například údaje o aktivitě návštěvníka a uživatele při prohlížení našich stránek a sled jeho interakcí (click-stream) s nimi, teplotní mapy relací a scrollování, neidentifikující osobní údaje o zařízení návštěvníka nebo uživatele, o jejich operačním systému, internetovém prohlížeči, rozlišení obrazovky, nastavení jazyka a klávesnice, poskytovateli internetového připojení, o stránkách, z kterých na příslušnou stránku přišli a na které pokračovali dále, datovací nebo časové razítko apod.


•    údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů. Osobní údaje o vás můžeme získávat z externích zdrojů, mimo jiné od poskytovatelů zabezpečení nebo poskytovatelů služeb odhalování a prevence podvodů, například za účelem vyloučení uživatelů, kteří jsou spojeni s podvody, dále ze sociálních sítí; pokud se přihlašujete nebo zaregistrujete pomocí svého účtu na některé sociální síti, pak můžeme od této služby získávat osobní údaje (např. vaše uživatelské jméno).

Podmínky užití

Abyste mohli používat naše webové stránky nebo přijímat naše služby, musíte mít alespoň 18 let nebo být plnoletý ve vaší jurisdikci a mít zákonnou autoritu, právo a svobodu vstupu za těchto podmínek. Není dovoleno používat tento web, nebo přijímat naše služby, pokud je to ve vaší zemi zakázáno nebo na základě jakéhokoli zákona nebo nařízení, které se na vás vztahuje.


Přístupem na naše webové stránky a používáním naší služby souhlasíte s tím, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi.

Vstupem na naše stránky berete na vědomí, že nahráním jakéhokoli obsahu (obrázek, text, grafika, logo, fotografie, zvukový soubor) jakýmikoli prostředky na náš web potvrzujete, že vlastníte všechna příslušná práva nebo jste obdrželi příslušnou licenci k jejich nahrávání/přenosu/odeslání, a souhlasíte s tím, že nahraný/přenesený obsah může být veřejně zobrazen. 


Dále souhlasíte, že z obsahu tohoto webu nebudete cokoli publikovat, prodávat, upravovat, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, přenášet či veřejně zobrazovat, pokud to nebude ve vašem vlastnictví.

Tento dokument vstupuje v platnost dne 1. září 2020
 

Provozovatelem webových stránek www.coolna.in je STS servis, s.r.o. (IČ 07506244). Odopovědnou osobou je pověřen jednatel společnosti Wassim Fakher.