Zásady

ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky vlastní a provozuje firma STS servis, s. r. o., Přívozní 1054/2, Praha – Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00, se zápisem u Městského soudu v Praze pod označením C 30216 s IČ: 07506244, zastoupená jednatelem společnosti Wassimem Fakherem.

 

Prostřednictvím těchto stránek zveřejňujeme informace o restauraci Metropolitan bar-restaurant Coolna, na adrese: Budějovická 1126/9, Praha 4, PSČ 140 00, kterou naše firma provozuje.

 

Tento dokument definuje způsob nakládání s osobními daty uživatelů našeho webu v rámci zásad ochrany osobních údajů a stanovuje podmínky, za kterých lze používat naše webové stránky a služby, které nabízíme.

Osobní údaje (zdroj a archivace)

Abychom vám mohli poskytovat služby, musíme shromažďovat osobní údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete a které souvisí s používáním našich služeb.


Shromažďujeme o vás následující typy osobních údajů:


•    údaje, které nám poskytnete při své registraci na naše webové stránky, nebo při použití komunikačního kanálu;


•    údaje, které plynou ze statistik, například údaje o aktivitě návštěvníka a uživatele při prohlížení našich stránek a sled jeho interakcí (click-stream) s nimi, teplotní mapy relací a scrollování, neidentifikující osobní údaje o zařízení návštěvníka nebo uživatele, o jejich operačním systému, internetovém prohlížeči, rozlišení obrazovky, nastavení jazyka a klávesnice, poskytovateli internetového připojení, o stránkách, z kterých na příslušnou stránku přišli a na které pokračovali dále, datovací nebo časové razítko apod.


•    údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů. Osobní údaje o vás můžeme získávat z externích zdrojů, mimo jiné od poskytovatelů zabezpečení nebo poskytovatelů služeb odhalování a prevence podvodů, například za účelem vyloučení uživatelů, kteří jsou spojeni s podvody, dále ze sociálních sítí; pokud se přihlašujete nebo zaregistrujete pomocí svého účtu na některé sociální síti, pak můžeme od této služby získávat osobní údaje (např. vaše uživatelské jméno).

Podmínky užití

Abyste mohli používat naše webové stránky nebo přijímat naše služby, musíte mít alespoň 18 let nebo být plnoletý ve vaší jurisdikci a mít zákonnou autoritu, právo a svobodu vstupu za těchto podmínek. Není dovoleno používat tento web, nebo přijímat naše služby, pokud je to ve vaší zemi zakázáno nebo na základě jakéhokoli zákona nebo nařízení, které se na vás vztahuje.


Přístupem na naše webové stránky a používáním naší služby souhlasíte s tím, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi.

Vstupem na naše stránky berete na vědomí, že nahráním jakéhokoli obsahu (obrázek, text, grafika, logo, fotografie, zvukový soubor) jakýmikoli prostředky na náš web potvrzujete, že vlastníte všechna příslušná práva nebo jste obdrželi příslušnou licenci k jejich nahrávání/přenosu/odeslání, a souhlasíte s tím, že nahraný/přenesený obsah může být veřejně zobrazen. 


Dále souhlasíte, že z obsahu tohoto webu nebudete cokoli publikovat, prodávat, upravovat, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, přenášet či veřejně zobrazovat, pokud to nebude ve vašem vlastnictví.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

 

Všechny informace jsou uvedeny bez závazků. Nemůžeme zaručit, že informace budou vždy zcela aktuální. Vyhrazujeme si právo změnit nebo aktualizovat informace na tomto webu bez předchozího oznámení.

 

Podobně naše společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za selhání výkonu internetu, poškození nebo ztráty způsobené třetími stranami, importovaná data jakéhokoli druhu (viry, červy, trojské koně) a za odkazy na jiné webové stránky a z nich. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a formou externích webových stránek.

 

Upozorňujeme vás na skutečnost, že tato stránka může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.

 

Naše společnost nebude za žádných okolností odpovědná vám ani žádné třetí straně za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné ztráty nebo škody vyplývající z používání této webové stránky nebo jakékoli webové stránky s ní spojené. Rovněž je vyloučena jakákoli odpovědnost za ušlý zisk, přerušení podnikání, ztrátu programů nebo jiných údajů ve vašich informačních systémech. To platí také v případech, kdy se konkrétně odkazuje na možnost takové ztráty nebo poškození.

 

Cookies jsou datové prvky, které webová stránka může odeslat do vašeho prohlížeče, aby vám účinněji pomohla se systémy podporovanými databází. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby vás informoval vždy, když obdržíte cookies. Pak se můžete sami rozhodnout, zda to přijmete nebo ne.

 

Doporučujeme však také používat antivirové skenery a odmítnout veškerou odpovědnost za škody způsobené e-maily nebo jejich ztrátou. Vyhrazujeme si právo odmítnout e-maily s potenciálně nebezpečnými přílohami souborů.

 

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc.

 

Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými údaji uchovávanými společností Google.

 

Můžete odmítnout použití cookies výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, avšak mějte na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat plnou funkčnost tohoto webu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

 

Ochrana dat

 

Při návštěvě našich webových stránek v zásadě nezanecháváte žádné osobní údaje. V určitých konkrétních případech však vyžadujeme vaše jméno a adresu. Pokud jsou osobní údaje tohoto druhu vyžadovány, upozorníme vás na tuto skutečnost.

 

Zavazujeme se chránit důvěrnost vašich osobních údajů.

 

Odkazy na tomto webu používáme k tomu, abychom vám zpřístupnili obsah nebo služby jiných internetových stránek. Na tyto další stránky se nevztahují naše pokyny k ochraně údajů. Doporučujeme vám zkontrolovat každý z těchto webů, abyste zjistili, jak jsou vaše data v každém případě chráněna.

 

Pokud nám dáte k dispozici osobní údaje ke komunikaci nebo zadávání objednávek, vyhrazujeme si právo použít tyto údaje pro marketingové účely v rámci společnosti STS servis, s. r. o. (Metropolitan bar-restaurant Coolna).

 

Nemůžeme zaručit důvěrnost e-mailů a jiných elektronických komunikačních prostředků.

 

Máte-li dotazy nebo připomínky k našemu odmítnutí odpovědnosti nebo k ochraně údajů, kontaktujte nás.

 

Tento dokument vstupuje v platnost dne 1. září 2020