Prohlášení o přístupnosti

STS servis, s.r.o. – provozovna Metropolitan bar-restaurant Coolna přijímá následující opatření k zajištění přístupnosti:

 

Přístupnost je zahrnuta do našich interních zásad a je nedílnou součástí našeho poslání. Poskytujte našim zaměstnancům neustálé školení o přístupnosti a využíváme formální metody zabezpečování její kvality.

 

Stav shody

Pokyny pro přístup k webovému obsahu (WCAG) definují požadavky na designéry a vývojáře pro zlepšení přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením ve třech úrovních shody: Úroveň A, Úroveň AA a Úroveň AAA.

 

Metropolitan bar-restaurant Coolna:

Fully conformant WCAG 2.1 level AA – plně v souladu s WCAG 2,1 úrovně AA. (Plně konformní znamená, že je kompatibilní.)

 

Další úvahy o přístupnosti

I když je náš cíl WCAG 2.1 je ve shodě na úrovni AA, používáme také některá kritéria úspěchu na úrovni AAA: např. opětovné načtení po vylepšení relace nezapříčiní ztrátu dat apod.

 

Zpětná vazba

Uvítáme vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti na naše webové stránky. Pokud narazíte na překážky přístupnosti, dejte nám prosím vědět:

Telefon: +420 244 462 884

E-mail: coolnarestaurant@gmail.com

Adresa: Budějovická 9, Praha4

Facebook: https://www.facebook.com/coolnapraha

Instagram: https://www.instagram.com/coolnapraha

Twitter: https://www.twitter.com/coolnapraha

 

Snažíme se reagovat na zpětnou vazbu do 2 pracovních dnů.

 

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Naše webové stránky jsou navržen tak, aby byly kompatibilní se všemi standardními prohlížeči, jako jsou: Chrome, Microsoft Edge, Brave, FireFox, Safari atd.

 

Technické specifikace

Přístupnost spoléhá na následující technologie pro práci s konkrétní kombinací webového prohlížeče a všech podpůrných technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači: HTML, CSS, JavaScript.

Tyto technologie se spoléhají na shodu s použitými standardy přístupnosti.

 

Omezení a alternativy

Žádná omezení. Pokud však zaznamenáte problém, kontaktujte nás (viz výše, nebo můžete využít náš kontaktní formulář na stránce Kontakty).

 

Přístup k hodnocení

STS servis, s.r.o., vyhodnotila přístupnost Coolna pomocí následujících přístupů: Sebehodnocení.

 

Toto prohlášení bylo vytvořeno

dne 16. července 2021

pomocí nástroje W3C Accessibility Generator Tool .