Pravidla

diskuzního fóra

Diskuze je moderována a redigována provozovatelem či pověřenou fyzickou nebo právnickou osobou.

Je vyžadováno, aby přispěvatelé svoje příspěvky označovali svým jménem a kontaktní e-mailovou adresou. Neuvedení těchto údajů může být důvodem neuveřejnění, respektive smazání příspěvku.

 

V diskuzích není dovoleno zveřejňovat příspěvky, které jsou v rozporu s morálně-etickými pravidly chování a platnými zákonnými normami, zvláště pak ty naplňující skutkovou podstatu trestného činu.

Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci.

Není dovoleno uveřejňovat komerční reklamu (to platí i na podpisy se zjevně dlouhým komerčním obsahem). Není dovoleno porušovat autorská práva, zejména zveřejňováním děl třetích osob bez jejich souhlasu.

Provozovatel webových stránek www.coolna.in nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony. Příspěvky vyjadřují názory čtenářů.

 

Změna pravidel je vyhrazena provozovateli.

Tyto pravidla vstupují v platnost dne 1. září 2020

Provozovatelem webových stránek www.coolna.in je STS servis, s.r.o., IČ 07506244. Odpovědnou osobou je pověřen jednatel společnosti Wassim Fakher.

© 2020  Metropolitan bar-restaurant Coolna

Website: Ivan Rosa

  • Facebook